NASZA SZKOŁA

INFORMACJE
HISTORIA SZKOŁY
Gimnazjum Publiczne w Dąbiu swoją działalność rozpoczęło 1 września 1999 roku zgodnie z założeniami reformy oświaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, której najważniejszym celem była reorganizacja szczebli nauczania, polegająca na utworzeniu gimnazjum. Gimnazjum stało się obwodową dla dzieci z 15 miejscowości leżących na terenie gminy Dąbie. Placówkę zlokalizowano w siedzibie Szkoły Podstawowej, którą w 2001 roku uchwałą Rady Gminy ostatecznie zlikwidowano, a dzieci przydzielono do Szkoły Podstawowej w Gronowie. W pierwszym roku do szkoły uczęszczało 80 uczniów w utworzonych w 4 oddziałach, w drugim roku przybyły kolejne 3 klasy, w kolejnym roku gimnazjum liczyło około 230 uczniów uczących się w 11 oddziałach. Obecnie w gimnazjum uczy się 188 uczniów.

Rozwój szkoły polegał na stworzeniu odpowiedniej bazy dydaktycznej, przystosowaniu pracowni przedmiotowych do odpowiednich potrzeb. W wyniku przebudowy stworzono 11 sal dydaktycznych, pracownię komputerową i świetlicę. W 1999 roku Rada Gminy podjęła decyzję o budowie sali gimnastycznej, największej i najnowocześniejszej na terenie gminy, którą oddano do użytku 5 września 2001 roku. W budynku szkoły ma swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna.

12 maja 2005 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza. To historyczne wydarzenie uświetnił swoją obecnością ks. biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli z Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze, władz gminy, rodziców oraz licznie zgromadzonej społeczności szkolnej.

W ramach programu rządowego "Orlik 2012" , wybudowano przy szkole wielofunkcyjny kompleks sportowy. W uroczystości otwarcia obiektu, które odbyło się 8 czerwca 2009 roku, wzięło udział wielu znakomitych gości, a przecięcia wstęgi dokonali: Sekretarz Ministerstwa Sportu, Marszałek Województwa, Wojewoda lubuski, Wójt Gminy oraz Pani Dyrektor Gimnazjum.

Tegoż samego roku w okresie wakacyjnym wykonano termomodernizację obiektu, ocieplono stropodach, wymieniono okna i drzwi, ocieplono ściany budynku, przez co szkoła zyskała nowy wizerunek.

12 maja 2010 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru - symbolu jedności, siły i poszanowania tradycji. Jest to dar dla gimnazjum od Rady Rodziców, Wójta i Radnych Gminy Dąbie. Organizacja tego przedsięwzięcia, to wspólny wysiłek organizacyjny i finansowy rodziców, dyrektora, grona pedagogicznego oraz przedstawicieli lokalnego biznesu.

Placówka położona jest w centrum gminy, otwarta na młodzież, bez względu na wyznanie czy poziom kultury. Kadra pedagogiczna stara się adekwatnie odpowiadać na wymagania i oczekiwania uczniów. Realizuje innowacje wychowawcze i dydaktyczne, odpowiadające nowym perspektywom rozwoju społecznego. Dbają o to, żeby gimnazjum było szkołą przyjazną, bezpieczną, aby nie kojarzyła się tylko z obowiązkami, nauką. Młodzież wdrażana jest do życia w demokracji, stad też ważną rolę w szkole odgrywa samorząd uczniowski, który jest odpowiedzialny za organizację uroczystości szkolnych, przedstawień, akademii związanych z najważniejszymi świętami.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w wielu zajęciach i imprezach o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, a także i charytatywnym poprzez coroczną zbiórkę pieniędzy i organizowanie koncertu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe organizowane przy szkolnym klubie sportowym "Spartakus". Oprócz kół zainteresowań z każdego przedmiotu, młodzież może rozwijać swoje zainteresowania na spotkaniach koła teatralnego, multimedialnego i muzycznego.

Od początku istnienia szkoły wydawany jest miesięcznik szkolny "Echo gimnazjum", na łamach którego uczniowie próbują swoich literackich i dziennikarskich umiejętności.
OSTATNIO DODANE

EKOZESPOŁY

ZOBACZ
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gmina Dąbie

Szkoła bez przemocy
Copyright by M&K M&M S&O